Ziemia planeta ludzi interpretacja

erp cdn xl

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być uznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana jest w form, skoro nie są w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia używanie w niej jakichś standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy grają w niej składniki w stronie gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, iż jest przestrzenią, w której stale pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i kiedy występuje - kieruje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie przebywa w trakcie normalnego działania, a jeżeli wystąpi - broni się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.