Wiersz o bezpiecznym domu

Bezpieczeństwo stanowi treścią w szeroko pojętych, każdych aspektach swego życia codziennego. Ale czy codziennie przyciągamy opinię na bezpieczeństwo, żyjąc z działalnością elektryczną? Oczywiście, iż nie. Lecz nie biegamy codziennie po mieszkaniu, sprawdzając każdorazowo instalację elektryczną i konsekwencję jej wykonania.

Częściowo za bezpieczeństwo użytkowania, a ponadto poprawnego działania szeroko pojętej instalacji elektrycznej zobowiązane są uziemienia. Czym one są? Przewody ochronne to przewody, które łączą obiekt naelektryzowany z okolicą a w niniejszy forma ładunek ulega zobojętnieniu. Uziemienie ochronne to gwarancja przeciw porażeniu prądem. Dwa najczęściej kojarzone to PE i PEN, czyli PE (przewód ochronny dawany w nowych instalacjach typu TNS) oraz PEN (przewód ochronno-neutralny wprowadzany w instalacjach typu TNC bądź TNCS). Chorobą układu TNC stanowi toż, że przewód PEN spełnia funkcję przewodu neutralnego i ochronnego jednocześnie. Co świadczy nic dziwnego gdy zatem, że przewód ten jest roboczym dodatkowo w porządkach jednofazowych płyną przez niego wszystkie prądy obciążenia, oraz w trójfazowych układach narażony jest na obciążenia będące efektem asymetrii w planie. Niezależnie od zastosowanego przewodu, przy produkcjach z ruchem nie ma żartów, trzeba być delikatnym. Słynne powiedzenie „elektryka prąd nie tyka” nie w świecie realnym nie ma odzwierciedlenia. Teraz jak już znasz, jak zadbać o nasze bezpieczeństwo, warto również zapoznać się ze końcami, jakie podnosi jego brak. Najczęstszym skutkiem nieodpowiedniego zabezpieczenia instalacji stanów jej złego tworzenia jest porażenie prądem. Czy wiesz, że przepływ prądu w dobrym ciele o natężeniu powyżej 70 mA jest delikatny dla bycia? Czym umie się skończyć porażenie prądem? W najniższym wypadku nawet śmiercią, innymi produktami są zatrzymanie akcji serca, poparzenia, utrata przytomności, skurcze mięśni czy częściowe spalenie tkanek.