Tlumacz chorwacki

Chyba najbardziej charakterystycznym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi to, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co stanowi przekład procesem dobrym i mało automatycznym. Niestety, realia okazują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje także w szanse, jak jeszcze częstokroć zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i sposobów użycia obu języków. Wielu młodych w swoich zawodu tłumaczy idzie z błędnego założenia, że ich profesja uznawana jest do grupie nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że żyją bezpośrednie kontakty pomiędzy określonymi terminami i zwrotami w drugich językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest uważanie, że są niezmienne formy tłumaczenia, które można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza bynajmniej nie polega tylko na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy wykorzystaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do tworzenia z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów nadal jest modernizowania i wdrażane są nowe rozwiązania, to wpływanie maszynowe potem nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej podawane jest skomplikowane oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które pomaga proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

Grey Blocker Grey Blocker - O soluție eficientă de combatere a îngroșării!

O praktyków w wysokich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż rozumienie to działanie skomplikowane, które żąda od autora przekładu wielkiej wiedzy, wielkiego zaangażowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami istnieją jednak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które jeszcze komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie znajduje tłumacz angielskiego daje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka źródłowego i docelowego w wyrazach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy czerpiące z bogatych języków brzmią prawie jednakowo, jednakże ich oznaczania ukazują się zupełnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale też pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.