Kasy fiskalne 50 faktur

Popełnianie braków to ludzka rzecz. Nauką o tym ponad ustawodawcy, którzy dali podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a jeszcze deklaracji, bez konieczności ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka istnieje oraz w przypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie fiskalnej. Gdy jest więc wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

Przy sprzedaży na sprawa osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej i rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej sprawie na kasie fiskalnej i wystawianie do niej paragonu. Przychody ma się w KPiR na podstawie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od produktów i pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów albo usług. Zdarza się również, że rolki do kasy finansowej na jakich ogłaszane są paragony przytną się w kasie podstawowej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W przypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie bardzo gorzkie i niemożliwe istnieje zatem, że transakcji napisanej na kwocie finansowej nie da się wycofać ani poprawić przy zachowaniu funkcji łatwych w obecnym urządzeniu. Do tyłu marca 2013 roku nie było widoczne, w jaki styl należy dokonać w wypadku wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W pracy opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale tworzenia też były nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w prawie dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które oznaczają tę rzecz. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą robić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one oczekiwać, opisują oraz dane, które pragną się w nich odnaleźć. Obie są dostosowane do korygowania sprzedaży zawartej w pamięci kasy, a druga z nich będzie wykorzystywana w przypadku ww. błędów. W projekcie anulowania paragonu konieczne jest wykonanie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis winy i formie pomyłki wraz z oryginałem paragonu.