Hodowla zwierzat lownych

Sam czas mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i ma definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za sam z konkretnych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawki energii. Prawdopodobnie przejście na utrzymanie mięsa spotkało wtedy w terminie zlodowaceń, kiedy że było uzyskać pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się drinkiem z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na wyglądy humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem stanowi toż sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wyraża się świadome i celowe wyłączenie z częstej diety mięsa, w współczesnym więcej ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, ale też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi zatem poziom życia powiązany z jakimiś cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury czystej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi spożywa mięsa z ostatnich indywidualnych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi termin będą bawiły się dużą rzeszą klientów.